คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตข้าวปลอดภัย โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวปลอดยภัยแบบครบวงจร และการลดต้นทุนการผลิตข้าว

เปิดอ่าน 165 views

6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ สนามพิทักษ์ นนทเขต อำเภอไทรน้อย นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตข้าวปลอดภัย โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวปลอดยภัยแบบครบวงจร และการลดต้นทุนการผลิตข้าว ในการนี้ นายสมนึก เที่ยงตรง เกษตรจังหวัดนนทบุรี ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว โดยมี พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี ส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนนายอำเภอไทรน้อย นายกเทศมนตรีตำบลไทรน้อย ผู้แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 8 แห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว