คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การกันงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

เปิดอ่าน 228 views

หนังสือจังหวัดนนทบุรี  ที่ นบ 0017.2/ว329 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561

เรื่อง การกันงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ไฟล์ Excel

http://www.nonthaburi.go.th/Downloads/budget.xlsx