คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ครั้งที่ 1 /2561

เปิดอ่าน 212 views

10 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ครั้งที่ 1 /2561 เพื่อพิจารณาการส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเป็นต้นแบบ เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ของจังหวัดนนทบุรี