คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เข้าเยี่ยมบ้าน ผู้พิการซ้ำซ้อนทางการเคลื่อนไหว และทางด้านสติปัญญาการสื่อสาร พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี จำนวน 7 ราย ตามโครงการ“ปันน้ำใจ ให้น้องผู้พิการ” ครั้งที่ 3

เปิดอ่าน 113 views

วันที่ 10 มกราคม 2561 นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วย นางจิตรา  ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นายชรินทร์ ทองสุข นายอำเภอเมืองนนทบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีและเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี ผู้ใหญ่บ้านตำบลบางกร่าง เข้าเยี่ยมบ้าน ผู้พิการซ้ำซ้อนทางการเคลื่อนไหว และทางด้านสติปัญญาการสื่อสาร พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี จำนวน 7 ราย ตามโครงการ“ปันน้ำใจ ให้น้องผู้พิการ” ครั้งที่ 3 ให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ตลอดจนส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยแก่  เด็กพิการให้มีคุณภาพที่ดี ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ได้มอบเงินสงเคราะห์ฯ จำนวน  รายละ 2,000.- บาท  ถุงยังชีพ ข้าวสาร  เสื้อผ้าแพมเพิส นม ตุ๊กตาและของใช้ที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อการยังชีพเบื้องต้น.นายชรินทร์ ทองสุข นายอำเภอเมืองนนทบุรี มอบเงินส่วนตัว  จำนวน 500 บาท พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 1,000.- บาท