คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมการชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาและรับทราบแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพบริหารการจัดการภาครัฐ 2561 จังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 75 views

9 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมการชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาและรับทราบแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพบริหารการจัดการภาครัฐ 2561  จังหวัดนนทบุรี