คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

นบ 0017.3/ว 8761 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เรื่องการปรับปรุงการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีในการกำกับดูแลส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 524 views

นบ 0017.3/ว 8761 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560
เรื่อง การปรับปรุงการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีในการกำกับดูแลส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.nonthaburi.go.th/Downloads/power_of_attorney2017.pdf