คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ (จังหวัดนนทบุรี)

เปิดอ่าน 253 views

วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องเบญจมาศ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี ศูนย์นันทนาการ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ (จังหวัดนนทบุรี) เพื่อแสดงออกถึงพลังจากทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน และร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต มีกิจกรรมรับสัญญาณถ่ายทอดสดจากศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต พร้อม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” มีผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ๑ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี ปลัดจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอเมืองนนทบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกัลยาณมิตร ป.ป.ช. เครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วมงานดังกล่าว