คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี ๒๕๖๐

เปิดอ่าน 94 views

วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในกิจกรรมดังนี้
๑. ประธานในพิธีเปิดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “เป้าหมายปี ๒๕๖๓ : ลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บที่รุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนลง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ (2020 Target : reduce road fatalities AND serious injuries by 50%) เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนให้ตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยมีกิจกรรมประธานในพิธีอ่านสาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนฯ และยืนไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
๒. ประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑