คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

เปิดอ่าน 166 views

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน จำนวน ๖ ราย การขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินและอื่นๆ จำนวน ๔ ราย