คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

พิธีเปิดการสัมมนาโครงการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕

เปิดอ่าน 162 views

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และโครงการการส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อชี้แจงให้ผู้ประกอบกิจการได้ทราบสาระสำคัญ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฯ และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การขอรับรองมาตรฐานของผู้ประกอบอาชีพ มีประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี และบุคลากรจากสถานประกอบกิจการ จำนวน ๒๐๐ คน ๑๔๐ สถานประกอบกิจการ เข้าร่วมการสัมมนาฯ ดังกล่าว