คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เปิดอ่าน 85 views

วันพฤหัสยดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน และสนับสนุนงานข่าวกรองอย่างเป็นระบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามต่างๆ มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน ๘๐ คน