คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ และงานเทศกาลข้าวใหม่จังหวัดนนทบุรี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย หาบเร่ แผงลอย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ขาย ให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า

เปิดอ่าน 243 views

วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ และงานเทศกาลข้าวใหม่จังหวัดนนทบุรี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย หาบเร่ แผงลอย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ขาย ให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า โดยบูรณาการจัดกิจกรรมเทศกาลข้าวใหม่ และการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ในโครงการนี้ด้วย มีนายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ และเทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดนนทบุรี ดังกล่าว