คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เข้าเยี่ยมผู้เดือดร้อนทางสังคม รายนางกาญกนก จันทรเสน กรณีผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ณ หมู่บ้านเคหะเอื้ออาทร(วัดกู้2) ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 101 views

วันที่ 20 พฤศจิกายน  2560 เวลา 14.40 น.นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  พร้อมกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เข้าเยี่ยมผู้เดือดร้อนทางสังคม รายนางกาญกนก  จันทรเสน กรณีผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  ณ หมู่บ้านเคหะเอื้ออาทร(วัดกู้2) ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ ในเบื้องต้น จำนวน 2,000 บาท กิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ด มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,000 บาท พร้อมสิ่งของ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น