คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุม “ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพบสื่อมวลชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปิดอ่าน 218 views

17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนในการประชุม “ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพบสื่อมวลชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 เพื่อสื่อสารให้ข้อมูลของภาครัฐในเรื่องนโยบาย ภารกิจสำคัญต่างๆ ของรัฐบาล และการขับเคลื่อนงานตามวาระของจังหวัดในระดับพื้นที่ ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบผ่านสื่อมวลชน และชี้แจงข้อมูลตามประเด็นที่สื่อมวลชนสนใจและต้องการทราบ เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบประชารัฐเพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดนนทบุรี โดยมีประเด็นการชี้แจงที่สำคัญ อาทิ การเชิญชวนร่วมตอบและแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ โครงการตลาดประชารัฐ 9 ประเภท การให้บริการศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โครงการรณรงค์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและยุติการรับชมโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก ความคืบหน้าในการแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น