คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ขายทอดตลาด

เปิดอ่าน 162 views

ที่  พม 0707.14/2930           ลงวันที่       13 พ.ย. 2560

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จว.นบ.

ชื่อโครงการ

วิธี    ขายทอดตลาด

วันที่ประกาศ     15 พ.ย. 2560

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา