คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางดูแลบำรุงรักษาพระเมรุมาศจำลอง เพื่อกำหนดแนวทาง และหน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลบำรุงรักษาพระเมรุมาศให้คงความสวยงามอยู่ในสภาพดี สมพระเกียรติ

เปิดอ่าน 175 views

13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น. ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี: นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางดูแลบำรุงรักษาพระเมรุมาศจำลอง เพื่อกำหนดแนวทาง และหน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลบำรุงรักษาพระเมรุมาศให้คงความสวยงามอยู่ในสภาพดี สมพระเกียรติ โดยมีพระราชนันทมุนี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย