คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

พิธีงานฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ๓ วาระ (ภายใน ๑๐ปี) ได้แก่ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๙

เปิดอ่าน 138 views

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วิทยาลัยพงษ์สวัสดิ์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีงานฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ๓ วาระ (ภายใน ๑๐ปี) ได้แก่ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๙ พร้อมทั้งได้รับโล่ทองคำจากกระทรวงศึกษาธิการ จากการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา มีคุณภาพดีเยี่ยม ในงานพิธีฯ มี ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสภาวิจัยเพื่อประเทศ (ทีดีอาร์ไอ) ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารไทย ภายใต้กรอบประเทศไทย ๔.๐” มีอธิบดีกรมการศาสนา ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี และผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ร่วมแสดงความยินดีในงานพิธีฉลองรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ๓ วาระ ด้วย