คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากกระทรวงมหาดไทย

เปิดอ่าน 286 views

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
๑. การประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และพลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานร่วมในการซักซ้อมแนวทางการดำเนินการดังกล่าว
๒. การประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินการโครงการตลาดประชารัฐ ในประเด็นการขับเคลื่อนโครงการฯ การประชาสัมพันธ์เชิญชวน การเจรจาพูดคุยทำความเข้าใจ กับผู้ลงทะเบียนโครงการฯ การพิจารณาจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ การเปิดตลาดประชารัฐ และการจัดทำปฏิทินการเปิดตลาดประชารัฐในส่วนภูมิภาค มีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม