คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานในพิธียกเสาบ้านโครงการบ้านมั่นคงชุมชนมิตตคามร่วมใจ

เปิดอ่าน 251 views

9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โครงการบ้านมั่นคง สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงมิตตคามร่วมใจ จำกัด ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานในพิธียกเสาบ้านโครงการบ้านมั่นคงชุมชนมิตตคามร่วมใจ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยหนึ่งในแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว คือ การย้ายมาจัดซื้อที่ดินสร้างชุมชนใหม่ ณ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีผู้ได้รับสิทธิ์ จำนวน 63 ครัวเรือน ปัจจุบัน ได้จัดทำสัญญาซื้อขายที่ดิน จัดผังแบ่งแปลงและพร้อมดำเนินการก่อสร้างบ้านแล้ว (ขอบคุณภาพข่าว-สนง.พมจ.นบ.)