คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมซักซ้อมรายละเอียดการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ

เปิดอ่าน 104 views

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมซักซ้อมรายละเอียดการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด ซึ่งกำหนดให้ลงทะเบียนผู้ประกอบการรายใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๐-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ