คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ร่วมตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการจะเสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ วัดเชิงเลน ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 383 views

12 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ วัดเชิงเลน ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พระครูนนทคุณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเชิงเลน น.อ.อภินันท์ หิญชีระนันทน์ นายทหารรักษาความปลอดภัยประจำพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการจะเสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ วัดเชิงเลน ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อม ทั้งในด้านกำหนดการ พิธีการ สถานที่ และการถวายความปลอดภัย เพื่อให้การรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ ตลอดจนมีความปลอดภัยสูงสุด