คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดเลือกตัวแทนภาค 1 “นนทบุรีเกมส์”

เปิดอ่าน 1,109 views

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดเลือกตัวแทนภาค 1 “นนทบุรีเกมส์” ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ 13 ฝ่าย สำหรับเตรียมความพร้อมในการแข่งขันฯ เพื่อให้การดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดเลือกตัวแทนภาค 1 “นนทบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 9 -19 พฤศจิกายน 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นอกจากนั้น จะมีการแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน และจับสลากแบ่งสาย ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบุษราคัม ชั้น 8 โรงแรมนนทบุรี พาเลซ