คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ต้อนรับและกล่าวรายงานต่อ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 4 แผ่นดิน ขึ้นประดิษฐานในพระมหาธาตุเจดีย์ เหนืออาคารปัญญานันทานุสรณ์ เป็นอาจาริยบูชา 10 ปีมรณกาล พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทมหาเถระ)

เปิดอ่าน 73 views

วันที่ 10 ตุลาคม 2560  เวลา 14.30 น.  ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง : นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานต่อ พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 4 แผ่นดิน  ขึ้นประดิษฐานในพระมหาธาตุเจดีย์ เหนืออาคารปัญญานันทานุสรณ์  เป็นอาจาริยบูชา 10 ปีมรณกาล พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทมหาเถระ)  โดยมีคณะสงฆ์  ข้าราชการ  และพุทธศาสนิกชน จำนวนมากเข้าร่วมพิธีดังกล่าว