คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 4 แผ่นดิน จากห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานดอนเมือง ขึ้นสู่รถขบวนอัญเชิญ มุ่งสู่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง

เปิดอ่าน 399 views

วันที่ 10 ตุลาคม 2560  เวลา 09.00 น.  ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง : นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 4 แผ่นดิน  จากห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานดอนเมือง  ขึ้นสู่รถขบวนอัญเชิญ มุ่งสู่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง  โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี  วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี  ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี  และหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  เข้าร่วมพิธีดังกล่าว  เพื่อเตรียมประกอบพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 4 แผ่นดิน ในภาคบ่ายต่อไป