คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประมูลจ้่างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เปิดอ่าน 173 views

ที่ นบ 53604.1/ว 1492       ลงวันที่      27 ก.ย. 2560

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลพิมลราช

ชื่อโครงการ

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ     6 ต.ต. 2560

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา