คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ขายทอดตลาด

เปิดอ่าน 228 views

ที่  ทส 1410.5/12            ลงวันที่      19 ก.ย. 2560

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    อุตสาหกรรม

ชื่อโครงการ

วิธี    ขายทอดตลาด

วันที่ประกาศ        29 ก.ย. 2560

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา