คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ลงพื้นที่ตรวจอาคารและสถานที่ตั้งโรงแรมลิโวเทล การไฟฟ้าฝ่ายผลิต นนทบุรี ของบริษัท อัจฉวัฒน์ เรสซิเดนซ์ จำกัด และโรงแรมอัณณา-นาวา ปากเกร็ด ของบริษัทอัณณา-นาวา จำกัด

เปิดอ่าน 633 views

22 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ พื้นที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ลงพื้นที่ตรวจอาคารและสถานที่ตั้งโรงแรมลิโวเทล การไฟฟ้าฝ่ายผลิต นนทบุรี ของบริษัท อัจฉวัฒน์ เรสซิเดนซ์ จำกัด  และโรงแรมอัณณา-นาวา ปากเกร็ด ของบริษัทอัณณา-นาวา จำกัด เพื่อเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนโรงแรมในการพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต่อไป