คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เปิดอ่าน 405 views

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว6968 ลงวันที่ 20 กันยายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดาวน์โหลดหนังสือ>>

กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี