คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2560

เปิดอ่าน 106 views

13 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2560 โดยมีวาระประชุมสำคัญเพื่อสรุปรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดนนทบุรี ที่จะนำส่งไปยังกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม