คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/2560

เปิดอ่าน 71 views

12 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/2560 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโครงการ “stop teen mom in nonthaburi province” ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็ก รวมทั้งพิจารณาให้ความช่วยเหลือกรณี สงเคราะห์รายบุคคล จำนวน 11 ราย