คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๖

เปิดอ่าน 35 views

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๖ มีสถานพยาบาลคลินิกทันตกรรมเข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งนี้ จำนวน ๗ ราย รวมมีสถานพยาบาลที่ร่วมบริการแล้ว จำนวน ๕๘ แห่ง เพื่อพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน พร้อมนี้ ได้มอบป้ายสัญลักษณ์ให้แก่สถานพยาบาลของรัฐที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม จำนวน ๑๕ แห่ง