คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ขายทอดตลาด

เปิดอ่าน 264 views

ที่  นบ 0032.201/ว 8112            ลงวันที่      8 ก.ย. 2560

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   รพ.พระน้่งเกล้า จว.นบ.

ชื่อโครงการ

วิธี    ขายทอดตลาด

วันที่ประกาศ      12 ก.ย. 2560

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา