คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด

เปิดอ่าน 195 views

ที่ นบ 0017.1/ว 6421 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560
เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด
เรียน
หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
นายกเทศมาตรีนครและนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง
หอการค้าจังหวัดนนทบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>