คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เปิดอ่าน 184 views

ที่ นบ 0017.2/ว6430  การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

  1. สำเนาโทรสารในราชกระทรวงมหาดไทย 
  2. ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับปรับปรุงตามมติ ครม. วันที่ 25 เม.ย 2560 
  3. สำเนาคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานติดตาม การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 ประจำจังหวัดนนทบุรี