คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดโครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560

เปิดอ่าน 71 views

12 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณลานริมถนนเทศบาล 9 หมู่ที่ 5 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับอำเภอไทรน้อย และเทศบาลตำบลไทรน้อยกำหนดจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนา โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่ กำจัดวัชพืช และร่วมปลูกต้นศรีตรัง จำนวน 100 ต้น  ณ บริเวณริมถนนเทศบาล 9 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ศาสนิกชน 3 ศาสนา ผู้นำ 3 ศาสนา เครือข่ายสภาวัฒนธรรม ผู้ปกครองท้องที่ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนชาวอำเภอไทรน้อยจำนวน 200 คน