คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสเสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน “ซึมเศร้า…เราคุยกันได้” (Depression : Let’s Talk Mini Marathon 2017) ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560

เปิดอ่าน 119 views

11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสเสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน “ซึมเศร้า…เราคุยกันได้” (Depression : Let’s Talk Mini Marathon 2017)  ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา ซึ่งการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อม ทั้งในด้านกำหนดการ พิธีการ สถานที่ และการถวายความปลอดภัย เพื่อให้การรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ ตลอดจนมีความปลอดภัยสูงสุด