คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดงาน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2560

เปิดอ่าน 683 views

10 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง หมู่3 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2560 พร้อมประดับเข็มเชิดชูเกียรติ มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ พร้อมมอบนโยบายพิเศษ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อันเป็นกำลังสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนภูมิภาคที่มีอยู่คู่กับการปกครองและสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนานให้ปรากฎแก่สาธารณชนทั่วไป