คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

มอบสิ่งของตามโครงการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และให้ผู้ป่วยประกันตนและผู้ทุพพลภาพ จำนวน 25 ราย

เปิดอ่าน 89 views

10 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบางวิภาราม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี ฯลฯ มอบสิ่งของตามโครงการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และให้ผู้ป่วยประกันตนและผู้ทุพพลภาพ จำนวน 25 ราย เพื่อให้ผู้ป่วยประกันสังคมมีความรู้สึกอบอุ่นใจ และมีความรู้สึกที่ดีต่อระบบการให้บริการของประกันสังคม ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดนนทบุรีมีผู้ประกันตน จำนวน 410,998 ราย สถานประกอบการ จำนวน 16,580 แห่ง ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกและนำการบริการไปให้กับประชาชนให้ได้รับความสุข และสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้ เป็นการทำงานเชิงรุก ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัดนนทบุรี