คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

นบ0017.2/ว489 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอส่งแบบตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

เปิดอ่าน 115 views

นบ0017.2/ว489 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอส่งแบบตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดนนทบุรีที่แนบมาพร้อมนี้

 1. ประเด็นตรวจที่1
  1.1 (1)
  1.1 (2)
  1.2
  1.3
 2. ประเด็นตรวจที่2
  2.1
  2.2
  2.3
 3. ประเด็นตรวจที่3
  3.1
  3.2
  3.3 (ปรับ2)
  3.4
  3.5
 4. ประเด็นตรวจที่4
  4.1
  4.3
 5. ประเด็นตรวจที่5
  5.1
  5.2