คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

เปิดอ่าน 156 views

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ นบ 0017.2/ว 4042 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

แผนงานภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั้งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561