คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะอนุกรรมการเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

เปิดอ่าน 50 views

วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาคำขอกู้เงินของสหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเมืองนนทบุรี จำกัด และพิจารณาการผิดนัดชำระหนี้เงินกองทุนฯ ของสหกรณ์บริการผู้ประกอบอาชีพขับรถโดยสารนนทบุรี จำกัด