คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดการประชุมชี้แจงถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรทางการศึกษา ผู้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่วิชาการ เพื่อการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐

เปิดอ่าน 44 views

วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรทางการศึกษา ผู้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่วิชาการ เพื่อการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ มีบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่วิชาการ จำนวน ๒๓ คน และนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานแจงนับ จำนวน ๗๐๘ คน จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมในการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยฯ ดังกล่าว