คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ร่วมตรวจพื้นที่และเป็นประธานประชุมร่วมกับพันเอกจักรพงษ์ ขันมั่น กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในโอกาสเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560

เปิดอ่าน 389 views

15 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี: นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมตรวจพื้นที่และเป็นประธานประชุมร่วมกับพันเอกจักรพงษ์ ขันมั่น กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นายนิยม เติมศรีสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และคุณพวงทอง ศิริลักษณ์ ผู้แทนกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในโอกาสเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ เพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ ตลอดจนมีความปลอดภัยสูงสุด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย