คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดโครงการวิถีชาวนนท์ ถนนสายวัฒนธรรม ณ ตลาดน้ำไทรน้อย ดำเนินการโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 185 views

วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ตลาดน้ำไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวิถีชาวนนท์ ถนนสายวัฒนธรรม ณ ตลาดน้ำไทรน้อย ดำเนินการโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าและวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชน และกระตุ้นการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครัวเรือน โดยกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖, ๒๒-๒๓ และ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีกิจกรรมการสาธิตและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม การแสดง และการประกวดเด็กไทย สืบสานวัฒนธรรม