คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เปิดอ่าน 72 views

ที่  นบ 0004/775       ลงวันที่       12 ก.ค. 2560

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนง.ท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรึ

ชื่อโครงการ

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ       12  ก.ค. 2560

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา