คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

เปิดอ่าน 180 views

วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการของคณะทำงานตรวจสอบหนี้สินเกษตรกรในระดับจังหวัด ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานการกลั่นกรองตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลหนี้สินของเกษตรกร และพิจารณาตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร ข้อมูลหนี้สิน เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สถานะหนี้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรับขึ้นทะเบียนไว้