คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ร่วมประชุมโครงการติดตามนิเทศงานของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560

เปิดอ่าน 59 views

16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดี หลักสี่ กรุงเทพมหานคร: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามคำสั่ง ศอ.ปส.ที่ 4/2559 ประกอบด้วย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี และปลัดจังหวัดนนทบุรี ในฐานะฝ่ายอำนวยการ ศอ.ปส.จ.นนทบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการติดตามนิเทศงานของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 เพื่อรับมอบนโยบายและรับฟังการนำเสนอสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในด้านการปราบปราม การบำบัด การป้องกันและผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice) การดำเนินงานที่มีปัญหาซ้ำซากแก้ไขยาก ปัญหา/อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของแต่ละมาตรการ