คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 125 views

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมรับฟังการนำเสนอแผนการตลาด ในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการตลาด โดยทีมที่ปรึกษาโครงการตลาดน้ำประชารัฐวัดแคนอก มีผู้แทนพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนเกษตรจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานของตลาดน้ำประชารัฐวัดแคนอกในครั้งนี้ด้วย