คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การจัดการความรู้ (Konwledge Management) : สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 815 views

การจัดการความรู้ (Konwledge Management) : สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

แผนที่ 1 ถอดองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้ ผู้จัดการแปลงใหญ่ หรือสมาชิกแปลงใหญ่
แผนที่ 2 เก็บรักษาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจัดเก็บองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ

>Download ที่นี่<
จัดทำโดย
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
Nonthaburi Provincial Agricultural Extension Office