คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

องค์ความรู้การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เปิดอ่าน 440 views

องค์ความรู้การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
– สนุบสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 (2553) พัฒนาภาคบริการของรัฐและเอกชนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
จัดทำโดย คณะทำงานจัดการความรู้จังหวัดนนทบุรี
Download ที่นี่